Reglement Biologie Olympiade

Dit reglement bevat de algemene richtlijnen en bepalingen die voor zowel docenten als leerlingen van kracht zijn wat betreft de Biologie Olympiade.
Geldig vanaf: september 2019

Lees ook: Privacyverklaring | Fraudepreventie.

 1. Voorronde
  1. Alle leerlingen uit het Nederlandse voortgezet onderwijs mogen via hun docent deelnemen aan de voorronde van de Biologie Olympiade, in één van de categorieën: havo onderbouw, vwo onderbouw of vwo bovenbouw.
  2. De voorrondetoets betreft algemene biologie en wordt op school afgenomen, waarbij de docent verantwoordelijk is voor:
   1. tijdige aanmelding voor deelname (via de website);
   2. de geheimhouding van de toets en het antwoordmodel tot na de toetsperiode;
   3. het handhaven van geschikte toetsomstandigheden, zodat leerlingen de toets individueel maken, binnen de gestelde tijdslimieten (50 minuten onderbouw, 100 minuten bovenbouw) en slechts met behulp van een normale rekenmachine en Binas (alleen bovenbouw);
   4. de correctie van de toets en het tijdig insturen van de resultaten.
  3. Afwijking van bovenstaande kan leiden tot uitsluiting van deelname of diskwalificatie.
  4. Van aangemelde docenten wordt verwacht dat zij resultaten insturen, of dat zij zich tijdig afmelden. Wanneer dit meermaals niet gebeurt, kan de docent worden uitgesloten van toekomstige deelname.
  5. Zogenaamde ‘dakpanklassen’ in de onderbouw (ongedifferentieerde havo/vwo-klassen) dienen deel te nemen aan de vwo-versie van de voorronde.
  6. De uitslag van de voorronde wordt verspreid onder de docenten. De deelnemers aan de volgende ronde worden online bekend gemaakt.
  7. Een jaarlijks vastgesteld percentage van de beste leerlingen (circa 10%) ontvangt een oorkonde van deelname.
 2. Tweede ronde – onderbouw
  1. De honderd beste leerlingen uit de voorronde worden uitgenodigd voor deelname aan de tweede ronde (50 havo en 50 vwo).
  2. De tweede ronde bestaat uit een eendaagse excursie met aansluitend een toets. Deelname aan de excursiedag is verplicht om de toets te kunnen maken.
 3. Tweede ronde – bovenbouw
  1. De tweede ronde bestaat uit een optionele trainingsdag op locatie en een verplichte theorietoets op school. Voor de toets is een studiebundel beschikbaar.
  2. De beste leerlingen uit de voorronde worden uitgenodigd voor deelname aan de tweede ronde, met een maximum van honderd deelnemers aan de trainingsdag. De groep bestaat voor circa 75% uit eindexamenkandidaten.
  3. Finalisten van vorig jaar hebben automatisch toegang tot de tweede ronde, mits zij de voorrondetoets gemaakt hebben.
  4. De docent is verantwoordelijk voor het handhaven van geschikte toetsomstandigheden en het tijdig insturen van de resultaten.
 4. Eindronde – onderbouw
  1. De twintig beste deelnemers van de tweede ronde (10 havo en 10 vwo) worden uitgenodigd voor de meerdaagse eindronde, bestaande uit colleges, practica en toetsen. Deelnemen kan slechts als een deelnemer…
   1. geen andere verplichtingen heeft tijdens de eindronde;
   2. alle onderdelen zelfstandig kan uitvoeren;
   3. niet eerder finalist is geweest.
  2. Er mogen tevens niet meer dan twee deelnemers per niveau (havo of vwo) per school meedoen.
  3. Afmelden voor deelname kan tot één week na bekendmaking van de finalisten. Voor latere afmelding kan een onkostenvergoeding in rekening worden gebracht.
 5. Eindronde – bovenbouw
  1. De twintig beste deelnemers van de tweede ronde (waarvan circa vijftien eindexamenkandidaten) worden uitgenodigd voor de achtdaagse eindronde, bestaande uit colleges, practica en toetsen. Deelnemen kan slechts als een deelnemer…
   1. geen andere verplichtingen heeft tijdens de eindronde;
   2. alle onderdelen zelfstandig kan uitvoeren;
   3. de mogelijkheid heeft mee te gaan naar de Internationale Biologie Olympiade;
   4. jonger is dan 20 jaar op 1 juli van het betreffende jaar (IBO-regel);
   5. niet al tweemaal naar de IBO is geweest (IBO-regel);
   6. zich voorbereidt op de eindronde met behulp van het toegestuurde studiemateriaal.
  2. Afmelden voor deelname kan tot één week na bekendmaking van de finalisten. Voor latere afmelding kan een onkostenvergoeding in rekening worden gebracht.
 6. Internationaal
  1. De vier winnaars van de eindronde van de bovenbouw vertegenwoordigen Nederland op de Internationale Biologie Olympiade.
  2. Voorafgaand aan de internationale vindt extra training plaats voor de winnaars.
  3. De winnaars van alle bètaolympiades worden eind juni tijdens een ceremonie gehuldigd op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
  4. Op deelname aan de internationale olympiade is het reglement van de Internationale Biologie Olympiade van toepassing (zie IBO-website).
 7. Overig
  1. Aan alle wedstrijdonderdelen van de Biologie Olympiade zijn geen kosten verbonden voor de deelnemers, uitgezonderd binnenlandse reiskosten. Er kan naar gelang de situatie om een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd worden.
  2. Deelnemers maken de wedstrijdonderdelen onder gelijke omstandigheden. Regelingen die hiermee conflicteren, zoals dyslexieverklaringen of schoolexamenreglementen, zijn voor de olympiade niet geldig.
  3. Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Biologie Olympiade Nederland.