Onderbouw

De Biologie Olympiade Junior is een biologiewedstrijd voor alle havo en vwo-leerlingen van klas 1, 2 en 3. Er zijn meerdere wedstrijdrondes om te bepalen wie uiteindelijk de beste biologieleerlingen van Nederland zijn. Ieder jaar doen er ongeveer 10.000 leerlingen meer aan de voorrondes.


Voorronde

De voorronde vindt ieder jaar in januari of begin februari plaats bij jou op school. Je docent moet zich hiervoor aanmelden bij ons. De ronde bestaat uit een toets van ongeveer één lesuur over allerlei algemene biologieonderwerpen. De toets gaat echt om een combinatie van kennis en inzicht. Als je wilt kan je online oefenen met oude opgaven. Er is voor de voorronde een aparte versie voor havo en voor vwo, en er gaan van beide groepen 50 leerlingen door naar de tweede ronde.

Tweede ronde

Voor de tweede ronde wordt je uitgenodigd voor een dag op locatie. Bij Hogeschool Aeres ben je te gast voor een interessante themadag waarop je les krijgt, practicum doet en een afsluitende toets maakt. Tijdens deze ronde wordt je vooral getest op hoe snel jij een nieuw onderwerp kan aanleren. De 20 leerlingen die de beste scores hebben op deze toets samen met de scores bij de voorronde, worden de finalisten. Er zijn 10 havo-finalisten en 10 vwo-finalisten.

logo_aeresBij de Aeres Hogeschool Almere zijn verschillende opleidingen te vinden rondom de thema’s natuur, leefbaarheid, voorziening van voedsel, water en energie. Thema’s die steeds belangrijker worden, omdat verwacht wordt dat in 2050 80% van de mensen op aarde in een stad woont. De grootste opleiding van de faculteit in Almere is de opleiding Toegepaste Biologie, waar studenten praktijkervaring combineren met wetenschappelijke kennis. Onderwerpen als het inventariseren van planten en dieren, maar ook vergelijkende anatomie en fysiologie van zowel plant als dier, de teelt van planten en ecologie komen ruimschoots aan bod. Daarom is de Aeres Hogeschool Almere een passende partner voor de tweede ronde van de Biologie Olympiade Junior!

Eindronde

Als finalist wordt je uitgenodigd voor een tweedaagse afsluitende wedstrijdronde bij Hogeschool Inholland in Amsterdam. De tweedaagse bestaat uit colleges en practica over interessante biologieonderwerpen die verder gaan dan je biologieboek. ’s Avonds is er tijd om een beetje te studeren, want de volgende dag wordt de nieuwe kennis getoetst. Op de laatste dag is de afsluiting waarbij er ook ruimte is voor ontspanning en worden de winnaars bekend gemaakt. De indeling en duur van het programma kan per jaar veranderen.

De twee winnaars van de Biologie Olympiade Junior: Ria Los (links) en Trevor de Waal (rechts).

De twee winnaars van de Biologie Olympiade Junior 2015: Ria Los (links) en Trevor de Waal (rechts).

Aanmelden

Wilt u zich als docent aanmelden voor deelname aan de BOJ, ga dan naar de speciale aanmeldpagina. Wil je je als leerling graag opgeven, maar doet je school niet mee aan de Olympiade, neem dan contact op met het secretariaat.