Organisatie

De Biologie Olympiade wordt georganiseerd door een grote groep vrijwilligers, aangestuurd door het bestuur van de Stichting Biologie Olympiade Nederland. Daarnaast ontvangt de Olympiade belangrijke steun van de SLO (Stichting Leerplanontwikkeling) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Hieronder stelt het bestuur zich kort voor:

dr. Roel Baars – voorzitter
Roel is sinds 2014 voorzitter van het bestuur, maar al sinds 2006 betrokken bij de organisatie van de Olympiade nadat hij zelf finalist was in 2005. Biologie is voor Roel vooral een hobby, want hij heeft scheikunde gestudeerd en is daarin ook gepromoveerd. Nu geeft hij les bij Hogeschool Inholland bij de opleidingen van Life Sciences & Chemistry. Roel heeft bij de olympiade onder andere gezorgd voor het digitaliseren en automatiseren van de aanmeldingen en scoreverwerking. Daarnaast is hij sinds 2012 één van de vaste begeleiders bij de NBO en IBO, en sinds 2020 secretaris van de IBO-vereniging. In zijn vrije tijd luistert Roel graag naar muziek en houdt hij van fotografie, programmeren en (chemisch) koken.

Aafke Oldenbeuving, MSc – secretaris

Claudia de Buck, BSc – penningmeester
claudiaClaudia is sinds 2018 betrokken bij de organisatie van de BOJ. Ze houdt zich vooral bezig met de organisatie van BOJ. In 2015 en 2016 heeft ze zelf deelgenomen aan de eindronde van de bovenbouw olympiade. Hierdoor weet ze hoe leuk en bijzonder het is om aan een olympiade deel te nemen en wil ze die ervaring aan nieuwe scholieren doorgeven. Claudia studeert op dit moment biotechnologie en bioinformatica aan Wageningen University & Research. Verder is ze actief in de opleidingscommissie van de universiteit. In haar vrije tijd speelt ze graag badminton, en kijkt ze graag series.

Nienke Nobel, MSc – lid
Nienke heeft in 2010 zelf meegedaan aan de eindronde van de Biologie Olympiade en is sinds die tijd actief gebleven. Zo is ze onder andere betrokken bij de invulling van de eindronde en heeft ze in de afgelopen jaren het veldwerkpracticum georganiseerd. Nienke heeft aan Wageningen University & Research de opleiding biologie gevolgd waar ze is afgestudeerd in de richting Conservation and Systems Ecology. Op dit moment is ze werkzaam als Application Consultant bij Stater N.V.

Rosalie van Hirtum – lid
Rosalie is sinds 2020 betrokken bij de organisatie van de BOJ. Ze maakt onder andere de Engelse vertaling en organiseert de rondes op locatie. Sinds 2004 werkt ze in het onderwijs als docent biologie, vooral in het tweetalige veldgebied. Haar thuisbasis is het Heerbeeck college waar ze het ontzettend naar haar zin heeft, vooral in de havo klassen. Deze leerlingen zijn een geweldige uitdaging en ze gaat nog elke dag met veel plezier naar haar werk. In haar vrije tijd houdt ze van lezen, zingen, dansen en dingen met haar gezin doen.

Raad van Advies

Het bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Advies, bestaande uit olympiade-experts uit de verschillende doelgroepen van de olympiade. De huidige samenstelling van de Raad van Advies is:

  • Marijke Domis-Hoos – oud-docent, Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen (NVON)
  • Tycho Malmberg – Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI)
  • Petra Naber – oud-medewerker Wageningen University
  • Eva Deinum – universitair docent, Wageningen University
  • Michiel Bouwhuis – oud-deelnemer, alumnistichting Rubisco
  • Robin Kamperman – docent Canisius, Almelo
  • Ange Taminiau – voormalig SLO, oud-bestuur