Organisatie

Achter de Biologie Olympiade en de Biologie Olympiade Junior staat het bestuur van de Stichting Biologie Olympiade Nederland. Tijdens de eindronde worden de finalisten begeleid door een deel van deze groep van enthousiaste mensen, met belangrijke ondersteuning van het team van hoogleraren, assistenten en oud-deelnemers. Op deze pagina stelt het bestuur zich aan u voor.

dr. Roel Baars – voorzitter
Roel is sinds 2014 voorzitter van het bestuur, maar al sinds 2006 betrokken bij de organisatie van de Olympiade nadat hij zelf finalist was in 2005. Roel heeft in Utrecht scheikunde gestudeerd en daarin ook zijn eerstegraads lesbevoegdheid gehaald. Hij heeft aan de Universiteit Utrecht een fysisch chemisch promotieonderzoek afgerond en werkt nu als docent bij hogeschool Inholland. Roel heeft bij de olympiade onder andere gezorgd voor het digitaliseren en automatiseren van de aanmeldingen en scoreverwerking. Daarnaast is hij sinds 2012 één van de vaste begeleiders bij de NBO en IBO. In zijn vrije tijd luistert Roel graag naar muziek en houdt hij van reizen, film, fotografie en programmeren.

drs. Ange Taminiau – secretaris
Ange is sinds 2006 de organisatorische kracht van de biologie olympiade. Ze vervult die eervolle rol als deel van haar werkzaamheden bij SLO. Ange heeft in 1984 haar studie biologie afgerond aan de Universiteit Utrecht, waarna ze onder andere gewerkt heeft bij Diergaarde Blijdorp, het Corderius College, de Nederlandse Vereniging van Bibliotheken, Rijkswaterstaat en sinds 1997 bij SLO. Bij SLO heeft ze biologie, kunstvakken tweede fase en de olympiadescholen in haar pakket. Daarnaast is ze nauw betrokken bij de vakvernieuwingen in de bètavakken die vanaf 2013 worden ingevoerd. Haar vrije tijd besteedt Ange het liefst met haar gezin en vrienden. Ze bezoekt graag tentoonstellingen, kijkt films, houdt van lezen en luistert naar veel verschillende soorten muziek.

Marije ter Wal, MSc – penningmeester
Marije is sinds 2006 betrokken bij de Olympiade, onder andere als begeleider bij de NBO en IBO en sinds 2013 als penningmeester van de stichting. Ze deed in 2005 mee aan de NBO. Marije heeft aan de Universiteit Utrecht de bachelors biologie en natuurkunde afgerond en volgde daarna aan de Radboud Universiteit het masterprogramma Biofysica met een specialisatie in theoretische en computationele neurowetenschappen. Op dit onderwerp voert zij bij het Donders Instituut in Nijmegen haar promotieonderzoek uit. Voor de olympiade is Marije onder andere betrokken geweest bij het herzien van de studiebundels en ze geeft tijdens de eindronde een college over de levenscyclus van planten. Ze is sinds 2010 een van de vaste begeleiders van de NBO en jurylid bij de IBO.

drs. Paula van Kranenburg-Voogd – lid
Paula is de drijvende kracht achter de Biologie Olympiade Junior sinds de oprichting in 1995. Paula maakt ieder jaar de uitdagende voorrondetoets van de BOJ. Paula heeft biologie gestudeerd in Leiden en heeft van 1973 tot 2009 als middelbareschooldocent gewerkt. Daarnaast heeft ze af en toe voor een uitgeverij gewerkt. Paula is samen met Hans Morélis een onafscheidelijk duo geweest bij de NBO van 1995 tot en met 2007. Paula is in die jaren ook als jurylid mee geweest naar de IBO.

 

ir. Robin Kamperman – lid
robinRobin organiseert sinds 2007 samen met Paula de BOJ. Robin behaalde zijn tweedegraads lesbevoegdheid in 1997 aan de HAN in Nijmegen, waarna hij in 2000 afstudeerde aan Wageningen University met celbiologie als specialisatie. Sinds 2002 is hij docent biologie aan de R.K. SG Canisius te Almelo en in 2005 behaalde hij zijn eerstegraads lesbevoegdheid aan de RUG te Groningen. Robin vertegenwoordigt in het olympiadebestuur de middelbare schooldocenten en zet zich in voor de voortgang van de BOJ. Als gemotiveerde docent is hij op zijn school olympiadecoördinator en stimuleert hij zo veel mogelijk de deelname van enthousiaste en talentvolle leerlingen aan de verschillende olympiades.

Raad van Advies

Het bestuur wordt in haar doen en laten bijgestaan door een Raad van Advies, bestaande uit olympiade-experts uit de verschillende doelgroepen van de olympiade. De huidige samenstelling van de Raad van Advies is:

  • Nienke Nobel – oud-deelnemer, voorzitter
  • Hans Morélis – oprichter Nederlandse Biologie Olympiade, oud-SLO
  • Marijke Domis-Hoos – oud-docent, NVON
  • Tycho Malmberg – Nibi
  • Petra Naber – Wageningen University
  • Eva Langelaan – docent Candea College, Duiven
  • Eva Deinum – universitair docent, Wageningen University